Pa energji elektrike komuna Gazibabës, Qendrës dhe Sarajit

Date:

Për shkak të intervenimeve teknike tashmë të planifikuara në rrjetin e “EVN Maqedoni”, sot do të mbeten pa energji elektrike:

– nga ora 7.45 deri në 15.30 përdoruesit nga rrugët 512, 515, 516 dhe 521, fabrika “Komuna”, si dhe kompanitë “Centaur Impex”, “Rule Tours” dhe “Vitalia” – të gjitha në Keramidnicë (komuna Gazi Babë. );

– nga ora 08:00 deri në 13:00 pjesa e bulevardit Metropolitani Teodosije Gologanov ndërmjet kryqëzimeve të rrugëve Ruzveltova dhe Hristo Smirnenski nga ana e fabrikës “Treska” (komuna Qendër);

– nga ora 09:00 deri në ora 11:00 pjesë e rrugës Slavejko Arsov – numrat 28, 30, 32, 34, 36 dhe 38 (Komuna Qendër);

– nga ora 9 e mëngjesit deri në 14:00 pjesë e fshatit. Shishovë (komuna e Sarajit) dhe

– nga ora 10 deri në 12 pasdite pjesa e rrugës Samuilova – Muzeu i Artit Bashkëkohor (Komuna Qendër).