Fatkeqësisht, platforma në Evropë nuk do të jetë në gjendje të ofrojë @silent opsione, sondazhe apo të tregojë se kush është online në krye të inbox-it dhe arsyeja janë ligjet në rajon.