Qyteti i Shkupit: Përkujdesje aktive në sigurimin e një jete më të mirë dhe më cilësore për personat me nevoja të posaçme

Date:

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, së bashku me kryetarin e Komunës së Gjorçe Petrovit, Aleksandar Stojkovski sot kanë vizituar qendrat ditore të personave me nevoja të posaçme në vendbanimin Vollkovë.

“Qendrat ditore për personat me nevoja të posaçme në Vollkovë ofrojnë mbështetje të përditshme për personat me nevoja të posaçme mbi 18 vjeç, si dhe për familjet e tyre. Qyteti i Shkupit e mbështet fuqizimin e kapaciteteve të qendrave ditore këtu në Vollkovë, sepse të njëjtat ofrojnë jetë më të mirë për personat me nevoja të posaçme, ofrojnë edukim, jetë të organizuar dhe angazhimin e tyre, si dhe përfshirje në aktivitete sportive dhe kulturore”, tha Arsovska.

Siç theksojnë nga Pres shërbimi i Qytetit të Shkupit, Qendrat ditore janë mbështetje e vërtetë për personat e përfshirë në procesin e deinstitucionalizimit të cilët tashmë jetojnë në komunitet në njësi banuese. Në qendrat, për përdoruesit e tyre realizohen një sërë aktivitetesh në kuadër të punëtorive të cilat janë edukative, kreative, muzikore, folklorike, kompjuterike, vallëzim modern, aktivitete sportive dhe të ngjashme.

“Punëtoritë edukative kanë për qëllim aftësimin e tyre që ata të mund të jetojnë të pavarur, të promovojnë dobinë e personave me nevoja të posaçme në shoqëri, si dhe të ndihmojnë prindërit e tyre që të organizojnë jetën e tyre dhe të mund të kryejnë obligimet e përditshme”, njoftojnë nga Qyteti i Shkupit.

Në kuadër të këtij projekti, këtë vit organizohet kampi veror në Ohër për personat me nevoja të posaçme.