Të dhënat personale të qytetarëve, sfidë mbrojtja e tyre

Date:

Çdo qytetar i Kosovës ka të drejtë të ushtrojë padi ndaj kujtdo që shpërndan pa lejen e tij të dhënat e tij personale.

Kështu thotë avokati, njohës i legjislacionit Skender Musa.

Megjithatë, sipas tij për publikimet që bëjnë mediumet, barra bie mbi institucionet.

“Në rast të publikimit të të dhënave, atëherë secilit qytetar i lind e drejta për të paditur institucionin që i ka publikuar të dhënat apo mediumin. Në këtë aspekt është çështja që mediumet publikojnë çdo të dhënë që sigurojnë nga institucionet shtetërore, dhe detyrimisht përgjegjësia i takon institucionit zyrtar që i ka publikuar“, ka thënë Musa.

Avokati-njohës i legjislacionit, Skender Musa

Një gjë e tillë ka ndodhur edhe me të dhënat e veteranëve të UÇK-së.

Ky rast ka nxitur reagimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, e cila ka thënë se publikimi i këtyre informacioneve është në kundërshtim me parimet e përpunimit të të dhënave.

“Agjencia nuk ka shqiptuar asnjë gjobë ndaj asnjë pale, pasi kjo çështje nuk ka qenë objekt i ndonjë trajtimi (inspektimi) dhe asnjëherë nuk është parashtruar ndonjë ankesë tek institucioni ynë. Pas vendimit përfundimtar të organeve të drejtësisë, Agjencia do ta analizojë këtë vendim dhe do të dalë me opinion përfundimtar lidhur me publikimin e të dhënave personale të këtyre kategorive”, thuhet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

Të dhënat personale të qytetarëve pa dijeninë e tyre shpesh bien në duar të bizneseve të ndryshme.

Këtë qytetarët e denoncojnë në rastet kur pranojnë oferta të ndryshme nga këto biznese.

Megjithëkëtë, sipas institucioneve përkatëse, numri i ankesave për këto raste mbetet i vogël.