MASH shpall rezultatet për bursa: Mbi 60% e studentëve fitues janë shqiptarë

Rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave u shpallën me vonesë edhe këtë vit, siç është praktikë e zakonshme e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. Megjithatë, përveç vonesës, kontestohen edhe vetë rezultatet, njoftoi Antropol, përcjell PRESSonline.mk

Nuk mund të mos theksohet se më shumë se gjysma e bursave për mbështetje sociale të studentëve, bursa për arsim të dyfishtë, bursa për shkollimin në klasa të profesioneve të mangëta ndahen për studentët shqiptarë.

Një numër i madh i të refuzuarve janë studentë që plotësojnë kriteret e konkurrimit. Në shumë paralele me arsim të dyfishtë që mësojnë në gjuhën maqedonase, një, dy ose tre nxënës kanë marrë bursa.

Ministria e Arsimit pretendon se nuk ka fonde për më shumë bursa, por nuk shpjegon pse listat nuk korrespondojnë me përfaqësimin aktual të nxënësve në shkolla dhe se si gjashtëdhjetë për qind e numrit të përgjithshëm të bursmarrësve në bazë të mbështetjes sociale janë shqiptarë. , kur vetëm njëzet për qind e gjimnazistëve të regjistruar janë pjesë e komunitetit etnik shqiptar. E njëjta gjë është edhe me bursat për arsim të dyfishtë: studentët shqiptarë janë ata me pikët më të larta dhe dominojnë listat. A janë regjistruar të gjithë shqiptarët ekselentë në arsimin profesional, apo të gjithë nxënësit e komunitetit etnik shqiptar kanë përfunduar me sukses të shkëlqyeshëm arsimin fillor?!