Komuna e Tetovës për 305% rrit borxhin e shkollave vetëm për një vit akademik

Sipas të dhënave publike të shpallura në web faqen e Ministrisë së financave për raportet e obligimeve të institucioneve shtetërore për kuartalin e katërt të vitit 2022, del që Komuna e Tetovës ka rritur borxhet e shkollave komunale për 305% edhe atë për vetëm 1 vit shkollorë.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni detyrimet e paraqitura nga institucionet publike në shtet ku janë të përfshina e institucionet arsimore komunale!

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3-1_2022_12.pdf

Rikujtojmë që Kryetari i Komunës së Tetovës Bilall Kasami gjatë prezentimit të borxhit të përgjithshëm të Komunës së Tetovës paraqiti borxh total në vlerë prej 4.777.758 denarëve (77,687 euro) , kurse tani vetëm pas vetëm 1 viti shkollor borxhi rritet besoni apo jo në trefish dhe rezulton të jetë 14.572.108 denar (236.944 euro).