Është rritur niveli i lumit Vardar dhe Drini i Zi

Nivel më të lartë të ujit sesa mesatarja për muajin shkurt sot kanë lumenjtë Drin i i Zi në afërsi të Lozhanit dhe Vardar afër Jegunovcit, Shkupit dhe Velesit.

Sipas matjeve ditore të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DPHM), lumi Sateska afër fshatit Botun, Crnareka afër Novacit dhe afër vendot të quajtur Rasimbegoviot Most, lumi Strumica afër Novosellës, lumi Bregallnica afër Berovës dhe Shtipit, Krivareka afër Kriva Pallankës, Pçinja afër Pelincës…

Niveli i Liqenit të Dojranit është rritur minimalisht krahasuar me mesataren e muajit shkurt, ndërsa niveli i liqenit të Ohrit është brenda mesatares. Në liqenin e Prespës ka rënie të nivelit të ujit. /MIA