Së shpejti fillon trajnimi i përkthyesve dhe i redaktorëve të institucioneve publike

Sot në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës të RMV-së (AZGj) u mbajt takimi bashkërendues me nëpunësit administrativë të cilët mbulojnë detyrën e përkthyesit apo të redaktorit në institucionet publike.
Ata u pritën nga drejtori, Ylber Sela dhe bashkërenduesja e programit të trajnimit, Shpresa Zeqiri Ibrahimi.
Me këtë rast, nëpunësit mësuan hollësitë e nevojshme rreth programit të sivjetmë, stafit që do t’i trajnojë dhe kohëzgjatjes së trajnimit.
Ndryshe, ky është viti i tretë i trajnimit të përkthyesve dhe të redaktorëve që AZGj-ja ua ofron institucioneve publike.