Çështjen Llatas – Llazarov e merr në dorë Prokuroria

Prokuroria Themelore Publike – Shkup ka ngritur propozim aktakuzë kundër dy personave për veprën penale të përhapjes së materialit racist dhe ksenofobik përmes sistemit kompjuterik nga neni 394-d paragrafi 1 në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal, njoftoi Prokuroria Publike e Republikës. të Maqedonisë së Veriut.

(Bëhet fjalë për një intervistë kontroverse që gazetari Dragan Pavloviq – Latas e ka dhënë në podcast-in e YouTuber-it Stefan Lazarov, e cila ka shqetësuar opinionin ditëve të fundit).

Dy të akuzuarit, përmes një sistemi kompjuterik, përhapën një përfaqësim racist dhe ksenofobik të një ideje që promovon dhunën ndaj grave, gjë që shkaktoi reagime dhe një ndjenjë neverie dhe shqetësimi në publik.

I akuzuari i parë, duke u shfaqur në një intervistë të botuar më 14 shkurt si një podcast në kanalin YouTube të të akuzuarit të dytë, promovoi publikisht një akt dhune me bazë gjinore, duke evokuar kujtime të së kaluarës së tij të supozuar, pa shprehur dënim moral ose pendim, duke promovuar kështu me vetëdije të tillë sjellje të dhunshme.

I pandehuri i dytë, ndonëse ka qenë i vetëdijshëm për ndikimin e përmbajtjeve që transmeton, sidomos te popullata e re, megjithatë nuk e ka ndalur dhe as e ka ndërprerë bashkëbiseduesin, por më tej e ka shtyrë atë të ritregojë ngjarjen e diskutueshme me komente dhe pyetje.

Me urdhër të prokurorit, Departamenti për Krime Kompjuterike në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka dokumentuar dhe siguruar podkastin e përmendur dhe të gjithë materialin dëshmues që vërteton elementet e veprës penale për të cilën është paraparë dënim me burg prej 1 deri në 5 vjet.

Për shkak të rrezikut të arratisjes, prokurori publik kompetent i propozoi Gjykatës Themelore Penale Shkup që të akuzuarit të parë t’i caktohet masa e kujdesit – konfiskim i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit ose të dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror. Përveç kësaj, veçanërisht duke marrë parasysh detyrimet ndërkombëtare që dalin nga Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, si dhe ndikimin dhe pasojat e veprimeve të dy të pandehurve në moralin dhe interesin publik, për dy të pandehurit propozohet masa – ndalim i kryerjes së disa aktiviteteve të punës që kanë të bëjnë me veprën për të cilën akuzohen, përkatësisht ndalim i çdo shfaqjeje publike që promovon përhapjen e materialeve raciste dhe ksenofobike.