Ligji për tatimin e solidaritetit në seancë kuvendore

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do ta vazhdojë seancën e 103-të, ku ndër pikat e rendit të ditës është edhe Propozimi për ligjin për tatimin e solidaritetit, në procedurë të shkurtuar, me të cilin parashihet vendosja e taksës së solidaritetit për vitin 2023 si tarifë publike e njëhershme, e jashtëzakonshme dhe e përkohshme.

Ndër pikat e mbetura janë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tarifën doganore, si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, të gjitha me procedurë të shkurtuar.