Për një kategori, Gjermania lehtëson procesin e bashkimit familjar – Klan Macedonia

Gjermania ka lehtësuar për një kategori personash, procesin e bashkimit familjar. Ky lehtësim ka të bëjë me heqjen e testit të mësimit të gjuhës gjermane.

Kështu, nga 1 janari i vitit 2013, në Gjermani ka hyrë në fuqi vendimi sipas të cilit, bashkimi familjar, mund të bëhet pa testet paraprake të gjuhës, por vetëm në rastet kur të punësuar në shtetin gjerman janë personat e punësuar me kualifikime.

Kjo do të thotë se testi për bashkim familjar nuk u kërkohet atyre që kanë të punësuar në Gjermani, familjarin i cili atje është me një diplomë të njohur.

Bahri Cani, gazetar nga Deutsche Welle, në një deklarim të drejtpërdrejtë për programin e mëngjesit në RTK, sqaroi se në këtë rast, duhet bërë dallimi se heqja e këtij detyrimi për të mësuar gjuhën, nuk ka të bëjë me ata që shkojnë në Gjermani, bazuar në Rregulloren për Punësim për vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Pra, për personat e tjerë dhe kategoritë e tjera edhe më tej vazhdon të mbetet në fuqi, dhënia e testit të gjuhës, para se të bëhet bashkimi familjar”, shpjegoi Cani për RTK-në.

“Në këtë rast, personat që kanë shkuar në Gjermani sipas Rregullës për punësim për Ballkanin Perëndimor, nuk mund të bëjnë bashkimet familjare pa testin paraprak të gjuhës”, deklaroi ai.

Gjermania është një nga vendet e pakta në BE që për bashkim familjar, kërkon mësimin bazik të gjuhës gjermane, para se të ndodhë bashkimi familjar.