Zyberi: Amnistia do të jetë e dobishme, burgjet janë të mbipopulluara

-Amnistia dhe ulja e dënimeve me burg për 30 për qind është vetëm një nga mënyrat për uljen e mbipopullimit në burgje, veçanërisht në Idrizovë, dhe është jashtëzakonisht shqetësuese. Për këtë arsye mendojmë se është e mirë ideja që autorët e krimeve me intensitet më të vogël dhe me dënime më të ulëta të mbulohen me amnisti, por ne gjithmonë i theksojmë masat alternative si mënyrë për të kapërcyer problemet me mbipopullimin në burgje, tha Avokati i Popullit, Naser Zyberi në përgjigje të pyetjes së një gazetari sot në Shtip.

Ai konsideron se mbipopullimi i burgjeve në vetvete sjell probleme të tjera si shëndeti i të burgosurve, kushtet e jetesës atje, problemet me të cilat përballet policia e burgjeve sepse duhet të kujdeset për një numër më të madh të të burgosurve.

“Për këtë arsye ne mendojmë se amnistia do të jetë e dobishme, por vendosja e masave alternative, sistemi i provës, sistemi i prangave, janë masa që funksionojnë mirë në vendet e zhvilluara dhe nuk bëjnë presion mbi institucionet e korrektuese-ndëshkuese në drejtim të mbipopullimit të dënuarve dhe për këtë arsye inkurajoj gjykatat që të jenë më të guximshme në dhënien e këtyre masave alternative, megjithëse më duhet të pranoj se në tre vitet e fundit masat alternative kanë shënuar një rritje të madhe të dënimeve nga ana e gjykatave”, theksoi Zyberi