Hapet konkurs për pranimin e 150 ushtarëve profesional në Maqedoninë e Veriut

Ministria e Mbrojtjes sot ka publikuar konkurs publik për pranimin e 150 ushtarëve profesionalist në Ushtrinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Konkursi është publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Mbrojtjes.

Ministria e Mbrojtjes u bënë thirrje të gjithë të rinjve që duan të bëhen pjesë e Ushtrisë të shikojnë kushtet dhe paraqiten në konkurs.