MASH publikon rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave të nxënësve

Janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave të nxënësve për vitin shkollor 2022-2023Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se janë publikuar rezultatet e konkurseve për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme profesionale për vitin shkollor 2022-2023 dhe njetjat mund të shihen në linkun si vijon.

Nxënësit e shkollave të mesme që fituan të drejtën e shftytëzimit të bursës të nxënësve duhet të printojnë dhe plotësojnë TRE kopje të marrëveshjes  për bursën përkatëse (marëveshjet publikohen së bashku me rezultatet e konkursit) dhe së bashku me  kopje të llorgarisë rriedhëse , nga data 2.1.2023 deri më 16.1.2023, t’i dorëzonjë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (drejtpërdrejtë në arkivin e  MASH-it ose me postë  – dërgesë me rekomandim  kthyese në adresën “Shën Kirili dhe Metodi” Bul.54, 1000 Shkup).

Kandidatët e refuzuar përsëri, do të kenë mundësi të kundërshtojnë që nga dita e marrjes së aktvendimit nga  MASH-i ,në të cilën   do të shënohet  arsyeja se për çfarë kërkesa nuk është pranuar.

Aktvendimet si për aplikimet e pranuara ashtu edhe për ato të refuzuara janë duke u përgatitur dhe do të dorëzohen në ditët në vijim.

Për çfarë do lloj njoftimi dhe mbështetje shtesë, kontaktet e punonjësve  të Sektorit për standardin e nxënësëve dhe të studentëve , si dhe të gjithë punonjësitë të tjerë të MASH-it, janë të publikuara  në këtë link,ndërsa pyetje  mund të parashtrohen edhe në adresën elektronike   ucenicki.stipendii@mon.gov.mk.