MASH po përgatit ligj të ri për tekstet shkollore

Me qëllim të ngritjes së cilësisë së përmbajtjes të teksteve shkollore, si dhe përmirësimit të procesit të blerjes dhe miratimit të teksteve në arsimin fillor dhe të mesëm, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Shërbimi Pedagogjik po inicojnë një proces për hartimin e një akti të ri për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

MASH dhe Shërbimi Pedagogjik u bëjnë thirrje të gjithë të interesuarve që të shqyrtojnë zgjidhjen ekzistuese ligjore të publikuar në linkun e mëposhtëm, e cila është bazë për hartimin e një ligji të ri dhe të japin sugjerimet dhe propozimet e tyre në adresën elektronike kabinet@mon. gov.mk, jo më vonë se 28.02.2023.

Çdo propozim konstruktiv do t’i nënshtrohet diskutimit nga një grup i posaçëm pune i formuar për këtë qëllim, pas së cilës, pasi të jetë krijuar draft versioni i zgjidhjes së re ligjore, do t’i përcillet Qeverisë dhe më pas Kuvendit për debat përfundimtar dhe adoptim përfundimtar..

“Është evidente nevoja për një zgjidhje të re ligjore në interes të sistemit arsimor dhe cilësisë së procesit arsimor në vend. Është e nevojshme të vendosen gjithnjë e më shumë filtra shtesë për kontrollin gjatë përgatitjes dhe miratimit të përmbajtjes së teksteve shkollore, por edhe të gjendet mënyra për të nxitur sa më shumë konkurrencë për të marrë pjesë në thirrjet publike për miratimin e teksteve”, thonë Ministria e Arsimit dhe Kulturës.