Rritje e re e çmimeve të karburanteve – Ja sa do të kushtojnë benzina dhe nafta

Komisioni Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës rriten mesatarisht për 2,90% krahasuar me vendimin e datës 16.1.2023.

Çmimet referencë të derivateve të naftës në tregun botëror krahasuar me llogaritjen e mëparshme tregojnë rritje mesatare: për benzinën me 7,084%, për naftën me 4,546%, për vajin ekstra të lehtë me 4,351% dhe për karburantin me 5,491%.

Kursi i denarit kundrejt dollarit në periudhën e kaluar pas së cilës janë formuar çmimet me llogaritjen e mëparshme është më i ulët për 0,777%.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 po rriten për 2,50 den/litër, ndërsa çmimet me pakicë të vajit EURODIZEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) për 2,00 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS rritet për 1.355 den/kg dhe tani do të arrijë në 40.814 den/kg.

Nga data 21 janar 2023, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzin motorik EUROSUPER BS – 95 82,50 (denar/litër)
Benzin motorik EUROSUPER BS – 98 85.00 (dena/litër)
Karburanti dizel EURODIESEL BS (D-E V) 83.50 (denarë/litër)
Naftë Extra Light 1 (EL-1) 83.00 (denarë/litër)
Mazut M-1 NS 40,814 (denarë/kilogram)

Vëmë re se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës që nga ora 00:01 e datës 21 janar 2023. Shitësit me shumicë dhe pakicë të produkteve të naftës dhe karburanteve të transportit mund të vendosin çmimet e produkteve individuale të naftës dhe karburanteve të transportit më të ulëta se çmimet më të larta të përcaktuara.