Njëzet e tetë muaj burgim ndaj katër të akuzuarve për “legalizim të përmbajtjes së rreme”

Gjykata Themelore në Ferizaj ka shpallur aktgjykim dënues ndaj katër të pandehurve, dy prej tyre zyrtarë me inicialet: H.K., L.P., Sh.P. dhe Sh.Q.

I pandehuri H.K., është dënuar për shkak të veprave penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “legalizimi i përmbajtjes së rreme”

I pandehuri L.P., për shkak të veprës penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “legalizimi i përmbajtjes së rreme”. I pandehuri Sh.P., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje “legalizimi i përmbajtjes së rreme” dhe i pandehuri Sh.Q., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje “legalizimi i përmbajtjes së rreme”, thuhet sipas njoftimit.

Kryetari i Trupit Gjykues, Sahit Krasniqi, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave të pandehurin H.K., shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej dhjetë muajsh. I pandehurit L.P., është dënuar me gjashtë muaj.