Sipas traditës të parët që do t’i parashtrojnë pyetje kryeministrit dhe ministrave janë deputetët e opozitës, megjithatë paraprakisht deputetët duhet t’i pranojnë përgjigjet me shkrim dhe të deklarohen nëse janë të kënaqur apo jo.