Hakohet sistemi i Fondit të Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut

Prej dje është hakuar sistemi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) në Maqedoninë e Veriut.

Pas kontrolleve të djeshme u konstatua se bëhej fjalë për hyrje të paautorizuar në sistemin kompjuterik të këtij institucioni.

Serverët e FSSH-së përmbajnë të dhënat personale të të gjithë të siguruarve shëndetësorë në Maqedoni.

Nga ky institucion thonë po punojnë në tejkalimin e këtij problemi.