Seancë e Komisionit për Çështje Evropiane

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të mbajë seancë Komisioni për çështje evropiane.

Pika e vetme në rendin e ditës në seancë është Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë financiare.