Qeveria: Ratifikimi i Marrëveshjes për FRONTEKS-in është shprehje e përkushtimit tonë për mbrojtjen e kufijve

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mirëpret miratimin e Ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian për aktivitetet operative të kryera nga Agjencia Evropiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare (FRONTEKS) në Republikën e Maqedonia e Veriut.

Marrëveshja për FRONTEKS-in, e ratifikuar në seancën e djeshme parlamentare, është nënshkruar më 26 tetor të vitit 2022 dhe është Marrëveshja e parë e nënshkruar me BE-në, në gjuhën maqedonase, pa shtesa, fusnota, që është dëshmi e mbrojtjes së gjuhës maqedonase. dhe identitetin maqedonas, të cilat me këtë dokument janë vendosur në nivel evropian, së bashku me të gjitha gjuhët dhe identitetet tjera të shteteve anëtare të BE-së.

Me nënshkrimin e këtij dokumenti dhe ratifikimin e tij, statusi i përdorimit zyrtar të gjuhës standarde maqedonase ngrihet në nivelin më të lartë, gjë që na bën të gjithë ne, qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, jashtëzakonisht krenarë për kulturën, gjuhën dhe identitetin tonë, të cilat njihen dhe njihen dhe në kuadro ndërkombëtare.

Gjuha dhe identiteti maqedonas janë të ruajtura dhe të bazuara në legjislacionin evropian.

Ky akt është kurorëzimi i përpjekjeve për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës maqedonase në rrugën tonë eurointegruese.

Ratifikimi i Marrëveshjes për FRONTEKS, e cila u nënshkrua ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, është shprehje e përkushtimit tonë të përbashkët për përcaktimin e zgjidhjeve të qëndrueshme në trajtimin e migracionit të paligjshëm dhe krimit ndërkufitar, me respektimin e të drejtave të njeriut dhe parimet demokratike janë parime themelore bazë, mbi të cilat bazohet bashkëpunimi i ndërsjellë.

Në këtë mënyrë, me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, do të kontribuojë në menaxhimin dhe ballafaqimin efikas të sfidave të migracionit dhe kërcënimeve të mundshme në të ardhmen, si dhe në ballafaqimin e krimeve të rënda me dimension ndërkufitar.

Kjo Marrëveshje rregullon të gjitha çështjet e nevojshme për shpërndarjen e ekipeve të menaxhimit kufitar nga korpusi i përhershëm i Rojës Kufitare dhe Bregdetare Evropiane në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku anëtarët e ekipit mund të ushtrojnë kompetenca ekzekutive.

Sipas Marrëveshjes, bashkëpunimi bazohet në parimet e partneritetit dhe respektit të ndërsjellë, ku për secilin aktivitet operativ është dakorduar plani operativ ndërmjet Agjencisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Marrëveshja e larpërmendur i detyron të gjithë personat që marrin pjesë në veprimtarinë operacionale të ruajnë standardet më të larta të integritetit, sjelljes etike, profesionalizmit dhe respektimit të të drejtave themelore, si dhe të përmbushin detyrimet që u ngarkohen nga dispozitat e planit operativ.

Pas 17 vitesh pritje para dyerve të BE-së, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i realizoi shpresat e qytetarëve për mbrojtjen e plotë të gjuhës, kulturës dhe identitetit maqedonas.

Ne do të vazhdojmë të promovojmë dhe të ruajmë vlerat tona, si dhe të ruajmë paqen, sigurinë dhe stabilitetin e vendin tonë.